Føreforhold/vegstatus

Foto: Louise Franklin

Det er ikke brøytet veg til Glitterheim.  Vegen blir åpnet og vi garanterer den til Glitterheim åpner for sommersesongen.


Klikk her for å skrive tekst.

Glittertind
Glittertind Foto: DNT

Skrevet av Knut O Vole 3. mars 2021