Føreforhold/vegstatus

Foto: Louise Franklin

Det er vekslende føre innover Veodalen, snø og bart.  Det er ikke brøytet veg.


Det har vore mye snø i høgfjellet ei periode rundt 17 mai.    Veodalen var stort sett bar etter påske, men har fått en del snø igjen.  Denne blir nok raskt borte nå når det blir varme vær.  Det er ikke brøytet veg til Glitterheim.   Vi garanterer vegen til åpning 21 juni.  Vegen inn fra Randsverk er også stengt pga vårløsning.

Glittertind
Glittertind Foto: DNT

Skrevet av Knut O Vole 20. mai 2019