Åpningstider 2018

Glitterheim. Foto: Jo inge Knoph
Glitterheim. Foto: Jo inge Knoph

Hytta er åpen ved påsketider og i sommersesongen. Utenom betjent sesong er det mulighet for selvbetjent overnatting, se tabell for oversikt over åpningstider.  To hytter som står ulåst, en med 4 senger og en med 5 senger.  Vegen innover Veodalen blir stengt ved første snøfall, den blir ikke brøytet.  Om vinteren er det transportmuligheter med beltebil, sjå egen artikkel om transport.

Åpningstidene for 2015:


Vinter:16.03 - 22.04
Sommer: 22.06-16.09