Hyttas historie

Glitterheim - fra 1901

Foto: Curt Hjertestedt

 Glitterheim åpnet første gang til sommersesongen i 1901.

I 1897 vedtok DNT å bygge hytte i Veodalen, sjølv etter protestar fra medlemmer som meinte det ikkje var behov for hytte.  Det var jo "bare en dagsmars" fra Gjendesheim til Spiterstulen.

Inners i Veodalen eide Rolf Andvord noen "stenboder".  Disse kunne DNT kjøpe for kr 1200.  DNT kjøpte konsul Andvords steinbu og arealet rundt i 1898.  Fyrste turisthytta vart bygd og åpna i 1901, og døpt Glitterheim.  Knut og Tolline Storsteinsrusten var første bestyrere.  (Tippoldeforeldre til Knut, som driver hytta sammen med Tone nå i dag.)

Vintersesong: I 1907 ble Glitterheim, som fyrste DNT hytte åpnet for vintersesong.

Guro og Ole Vole: I 1910 overtok Guro og Ole Vole som bestyrere.  Ole var eldste son av Knud Vole, som bygde Juvasshytta og hytta på Piggen.  I 1911 førte Knut Vole (sønn av Guro og Ole) sin fyrste tur på Glittertind i ein alder av 11 år.  Fyrste hytta på Glittertind blåste deretter bort i 1913.   

Merka skiløyper og utvida sengekapasitet: I 1923 var det fyrste vintersesongen med merka skiløyper mellom hyttene i Jotunheimen.  Samtidig vart det oppført et aneks i Glitterheim med 14 sengeplasser.  Kapasiteten ble da utvida fra oprinnelig 28 senger til 42.

Ny hytte på Glittertind: Familien Vole bygget hytte på Glittertind i 1933.

Nytt sovehus ga 72 soveplasser: 1937 -39 oppføres nytt sovehus med 52 senger.  Matrialene ble kjøpt på Hamar dampsag, og det kom 38 lastebil lass med material til Sjodalen, som vart frakta derifrå på vinterføre med hest.  Glitterheim har nå 72 soveplasser, fordelt på 10 dobbeltrom, 6 stk 4 sengsrom og 2 stk 3 sengsrom.  4 små sovesaler.

Krigsårene: 1940 - 45  Var ei utrivelig tid også i fjellet.  Flere besøk av tyske soldater og også flyktinger som rømte mot Sverige.  Mange gikk i fjellet i ukevis på denne tida.  Dei visste dei fekk kjøpt mat på hyttene.  Sjølv om maten var rasjonert, f.eks var det til frokost 2 skiver brunost, 2 sk hvitost, eit egg, syltetøy og 4 skiver brød.  Til middag var kjøttet tilmålt, men gjesten fekk det dei kunne ete av saus og poteter.  Guro og Ole hadde tenkt å slutte som bestyrer da krigen braut ut.  Og på grunn av av den politiske situasjonen ble de enige med DNT om at dei to sønnene deira, Nils (seinare bestyrar på Gjendesheim) og Knut, skulle drive hytta i foreldrenes navn.  Dei dreiv Glitterheim på denne måten fram til 1946.

Anna og Knut Vole overtar: I 1946 overtar Anna og Knut Vole som bestyrare.  Ei tid med store forandringer låg framfor dei.

Beltebil: I 1948 ble den fyrste beltebilen teken i bruk til transport av varer og gjester.

Faste gjester i vintersesongen: I 1949 kom dei fyrste faste gjestene i vintersesongen.  Glitterheim fekk tillatelse av DNT til å ha 10 - 15 faste gjester.

Ut med hesten og inn med motorisert transport: I 1960 vart hesten borte som transportmiddel, og transporten blir motorisert både vinter og sommer.  Traktor vart teke i bruk som sommertansport.

Moderniseringen starter, med bilveg: I 1965 tok ombygging og modernisering av Glitterheim til med framføring av bilveg.

Nye Glitterheim: I 1969 ble nye Glitterheim inviet med 112 senger.

Myndighetene starter med systematiske kontroller: Fra og med 1970 kom myndighetene i gang med systematisk kontroll av brann, arbeidsmiljø, vatn, kloakk, mattilsyn, helserelatert og byggtekninsk kontroll, samt sjenkeløyve.

Solveig og Ole Vole overtar som bestyrere: I 1973 tok Solveig og Ole Vole over som bestyrere etter Oles mor og far.

Elektrifiseringen av driften starter: I 1979 vart dieselaggeregat på 25kwa montert og elekrifiseringa av drifta tok til.

Nasjonalparken vart oppretta: I 1980 vart  Jotunheimen nasjonalpark oppretta, og vi fekk bom og parkeringsplass 7 km fra Glitterheim.  Tidlegare hadde vegen vore låst med bom ved Stallhytta, som ligg 10 km fra Glitterheim.  Ut over 80 tallet dreia vedlikeholdsarbeidet seg for det meste om oppdatering i forhold til nye lover og forskifter.

Oljefyr: I 1988 monteres oljefyr i anneks og hovedhus.

Betjeningsfløy og sovesaler: I 1989 ferdigstilles etjeningsfløy med 14 sengeplasser, do og dusj til betjeningen.  Samt 3 sovesaler med tilsammen 47 plasser.

Weaselene utgår og BV206 overtar: 1990 er siste året til de gamle trofaste weaselene som hadde vore med i vintersesongen i Glitterheim siden 1948.  BV206 tok over transporten av gjester, og hadde plass til 20 personer i kvar vogn.

Strøm for ved på kjøkkenet: I 1991 måtte vedovnen på kjøkkenet vike plass til nye maskiner.  Kjøkkene ble modernisert og gass / strøm tok over for ved som energikilde.

100 års jubileum: I 2001 feiret Glitterheim 100 år.

Sykkelutleige: I 2004 startet vi med sykkelutleige fra nasjonalparkgrensen til Glitterheim.  Trafikken hadde dreiet meir mot at folk kommer fra nasjonalparkgrensa i stedet for fra nabohyttene.

Nye bestyrere og 100 vintersesonger: I 2007 overtek Tone og Knut Vole  som bestyrere etter Knut sine foreldre.  Som første DNT hytte hadde Glitterheim hatt åpent i 100 vintersesonger.  (1940 - 45 var det vakt om vintersesongen, men også soldater på alpin vintertrening.)

Nytt garasjebygg: I 2013 ferdigstilles nytt garasjebygg med lagerplass til transportmidler for både sommer og vinterdrift.

Oppgradering av kjøkken og lager, Høgruta starter opp:I 2014 foretas ny oppgradering av kjøkken og lager i hovedhuset.  Høgruta i Jotunheimen startar opp med fleire arrangerte turar i vintersesongen.

Nytt renseanlegg: I 2018 kommer nytt renseanlegg med kjemsik rensing.  Start på bygging av ny sjølvbetjening.

Ny sjølvbetjening: I 2019 ferdigstilles ny sjølvbetjening med 20 sengeplasser.