Hyttas historie

Glitterheim 1901- 2021

Foto: Curt Hjertestedt

 Glitterheim åpnet første gang til sommersesongen i 1901.

I 1897 vedtok DNT å bygge hytte i Veodalen, sjølv etter protestar fra medlemmer som meinte det ikkje var behov for hytte.  Det var jo "bare en dagsmars" fra Gjendesheim til Spiterstulen.

Inners i Veodalen eide Rolf Andvord noen "stenboder"  disse kunne DNT kjøpe for kr 1200.  DNT kjøpte konsul Andvords steinbu og arealet rundt i 1898.  Fyrste turisthytta vart bygd og åpna i 1901, og døpt Glitterheim.  Knut og Tolline Storsteinsrusten var første bestyrere.  (Tippoldeforeldre til Knut, som driver hytta sammen med Tone nå i dag)

I 1907 ble Glitterheim, som fyrste DNT hytte åpnet for vintersesong.

I 1910 overtok Guro og Ole Vole som bestyrere.  Ole var eldste son av Knud Vole, som bygde Juvasshytta og hytta på Piggen.  I 1911 førte Knut Vole (sønn av Guro og Ole) sin fyrste tur på Glittertind i ein alder av 11 år.  Fyrste hytta på Glittertind blåste deretter bort i 1913.   

I 1923 var det fyrste vintersesongen med merka skiløyper mellom hyttene i Jotunheimen.  Samtidig vart det oppført et aneks i Glitterheim med 14 sengeplasser.  Kapasiteten ble da utvida fra oprinnelig 28 senger til 42.

1933 Familien Vole bygget hytte på Glittertind

1937 -39  Oppføres nytt sovehus med 52 senger.  Matrialene ble kjøpt på Hamar dampsag, og det kom 38 lastebil lass med material til Sjodalen, som vart frakta derifrå på vinterføre med hest.  Glitterheim har nå 72 soveplasser, fordelt på 10 dobbeltrom, 6 stk 4 sengsrom og 2 stk 3 sengsrom.  4 små sovesaler.

1940 - 45  Var ei utrivelig tid også i fjellet.  Flere besøk av tyske soldater og også flyktinger som rømte mot Sverige.  Mange gikk i fjellet i ukevis på denne tida.  Dei viste dei fekk kjøpt mat på hyttene.  Sjølv om maten var rasjonert, f.eks var det til frokost 2 skiver brunost, 2 sk hvitost, eit egg, syltetøy og 4 skiver brød.  Til middag var kjøttet tilmålt, men gjesten fekk det dei kunne ete av saus og poteter.  Guro og Ole hadde tenkt å slutte som bestyrer da krigen braut ut.  Og pga av den politiske situasjonen ble de enige med DNT om at dei to sønnene deira, Nils (seinare bestyrar på Gjendesheim) og Knut, skulle drive hytta i foreldrenes navn.  Dei dreiv Glitterheim på denne måten fram til 1946

1946 Anna og Knut Vole overtor som besyrare.  Ei tid med store forandringer låg framfor dei.

1948 Fyrste beltebilen var teke i bruk til transport av varer og gjester.

1949  Dei fyrste faste gjestene i vintersesongen.  Glitterheim fekk tillatelse av DNT til å ha 10 - 15 faste gjester.

1960  Hesten vart borte som transportmiddel, og transporten blir motorisert både vinter og sommer.  Traktor vart teke i bruk som sommertansport.

1965 Ombygging og modernisering av Glitterheim tok til med framføring av bilveg.

1969  Nye Glitterheim inviet med 112 senger.

1970  Frå dette året kom myndighetene i gang med systematisk kontroll av Brann, arbeidsmiljø, vatn, kloakk, mattilsyn, helserelatert og byggtekninsk kontroll, samt sjenkeløyve.

1973  Solveig og Ole Vole tok over som bestyrere etter Oles mor og far.

1979 Dieselaggeregat på 25kwa vart montert og elekrifiseringa av drifta tok til.

1980  Jotunheimen nasjonalpark vart oppretta, og vi fekk bom og parkeringsplass 7 km fra Glitterheim.  Tidlegare hadde vegen vore låst med bom ved Stallhytta, som ligg 10 km fra Glitterheim.  Ut over 80 tallet dreia vedlikeholdsarbeidet seg for det meste om oppdatering i forhold til nye lover og forskifter.

1988 Montering av oljefyr i aneks og hovedhus.

1989 Betjeningsløy ferdigstilt med 14 sengeplasser, do og dusj til betjeningen.  Samt 3 sovesaler med tilsammen 47 plasser.

1990  Siste året til de gamle trofaste weaselene som hadde vore med i vintersesongen i Glitterheim siden 1948.  BV206 tok over transporten av gjester, og plass til 20 personer i kvar vogn.

1991 Vedovnen på kjøkkenet måtte vike plass til nye maskiner.  Kjøkkene ble modernisert og gass / strøm tok over for ved som energikilde.

2001 Glitterheim feiret 100 år

2004 Startet med sykkelutleige fra nasjonalparkgrensen til Glitterheim.  Trafikken hadde dreiet meir mot at folk kommer fra nasjonalparkgrensa i stedet for fra nabohyttene.

2007  Tone og Knut Vole overtek som bestyrere etter Knut sine foreldre.  Som første DNT hytte hadde Glitterheim hatt åpent i 100 vintersesonger.  (1940 - 45 var det vakt om vintersesongen, men og soldater på alpin vintertrening)

2013 Nytt garasjebygg med lagerplass til transportmidler for både sommer og vinterdrift.

2014 Ny oppgradering av kjøkken og lager i hovedhuset.  Høgruta i Jotunheimen startar opp med fleire arrangerte turar i vintersesongen.

2018 Nytt renseanlegg med kjemsik rensing.  Start på bygging av ny sjølvbetjening.

2019  Ny sjølvbetjening med 20 sengeplasser.