Åpningstider 2017

Glitterheim. Foto: Jo inge Knoph
Glitterheim. Foto: Jo inge Knoph

Hytta er åpen ved påsketider og i sommersesongen. Utenom betjent sesong er det mulighet for selvbetjent overnatting, se tabell for oversikt over åpningstider. Hytta er låst med DNT-nøkkel utenom betjent sesong.

Åpningstidene for 2017:Sommer: 23.06-17.09